หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร
คำบรรยาย รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2565
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 รายงาน ปค.5 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด รอบ 12 เดือน pdf 15 ส.ค. 2565
16:08:28
URL
1 รายงาน ปค.5 สำหรับระยะการดำเนินงานสิ้นสุด รอบ 12 เดือน (excel) xls,xlsx 15 ส.ค. 2565
16:08:22
URL