หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน (แบบ ปค. 5)

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร jpg
คำบรรยาย รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 4 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปค. 5) xls,xlsx 09 ส.ค. 2564
12:08:00
URL
1 แบบ ปค.5 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 pdf 18 ส.ค. 2564
18:08:42
URL