หน่วยงาน : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน

หมวดเอกสาร แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน)
ชนิดไฟล์เอกสาร jpgdoc,docxxls,xlsxpdf
คำบรรยาย
ปีงบประมาณ 2563
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)งวดปัจจุบัน xls,xlsx 31 มี.ค. 2563
21:03:44
URL
1 แบบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5)งวดปัจจุบัน pdf 13 พ.ค. 2563
17:05:05
URL