หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร jpgdoc,docxxls,xlsxpdf
คำบรรยาย
ปีงบประมาณ 2563
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 30 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 คณะมนุษยฯ - แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) pdf 02 ต.ค. 2563
18:10:53
URL
1 คณะมนุษยฯ - แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) xls,xlsx 02 ต.ค. 2563
18:10:59
URL