หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร
คำบรรยาย รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2565
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 22 เม.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 1 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 รายงานติดตามแผนจัดการความเสี่ยง การติดตามฯ รอบ 6 เดือน_2565 pdf 10 มี.ค. 2565
10:03:10
URL