ฐานข้อมูลวิจัย

คำถาม : กรณีอาจารย์ไปอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิจัยกับสำนักหอสมุดกลางถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ได้ ถ้าคณะเป็นผู้ประสานงานและพยายามผลักดันให้อาจารย์ไปในจำนวนมาก (เพราะจริงๆเกณฑ์ข้อนี้เน้นให้คณะเป็นผู้จัดดำเนินการ)