หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร jpg
คำบรรยาย รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 10 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- pdf 18 ส.ค. 2564
18:08:07
URL
1 รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 xls,xlsx 09 ส.ค. 2564
12:08:03
URL