หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร doc,docxxls,xlsxpdf
คำบรรยาย
ปีงบประมาณ 2560
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 ม.ค. 2560
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 2 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf 27 ม.ค. 2560
09:01:56
URL
1 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Words file doc,docx 27 ม.ค. 2560
10:01:13
URL